SUARA FESBUKER INDONESIA

SUARA FESBUKER INDONESIA

Apa yang sudah disepakati secara politik, jangan pernah diperdebatkan secara estetis.


AKSI PENOLAKAN KENAIKAN BBM 27 MARET 2012 DI GEDUNG DPR

AKSI PENOLAKAN KENAIKAN BBM 27 MARET 2012 DI GEDUNG DPR

“Negeri kita kaya, kaya, kaya-raya, Saudara-saudara. Berjiwa besarlah,
berimagination. Gali ! Bekerja! Gali! Bekerja! Kita adalah satu tanah
air yang paling cantik di dunia”.

Bunga mawar tidak mempropagandakan harum semerbaknya, dengan
sendirinya harum semerbaknya itu tersebar di sekelilingnya.